73 - DERE - TIP / İSTASYON ÇiMENLiK CAD. Otobüsü Saatleri

Etiketler

73 No'lu Konya Belediyesi Otobüsü

73 - DERE - TIP / İSTASYON ÇiMENLiK CAD.
H A F T A L I K
SAMAN PAZARI DERE
S.PAZ'DAN

06:05
06:45
07:45
08:40
09:40
11:10
12:10
12:50
13:55
14:40
15:40
17:35
19:15
20:00
21:10
22:10
23:45DERE'DEN

06:50
07:30
08:40
09:30
10:30
12:00
13:00
13:35
14:45
15:30
16:35
18:25
20:10
20:45
21:55
23:00
00:25