92 - ÇARIKLAR AKTARMA Otobüsü Saatleri

Etiketler

92 No'lu Konya Belediyesi Otobüsü

92 - ÇARIKLAR AKTARMA
H A F T A L I K
KAŞINHANI Çarıklar'dan
ÇARIKLAR
06:00
06:40
07:40
08:40
09:40
10:40
11:20
12:15
13:00
13:50
14:45
15:40
16:30
17:30
18:30
19:20
20:15
21:05
22:40
24:00